top of page

Ábyrgðir & Skilmálar

"Það er hvorki einfalt né sjálfsagt að fara til útlanda til tannlæknis. Talið við sem flestar stofur, spyrjið sem flestra spurninga og veljið síðan þá stofu sem þið berið mesta traustið til.  En þegar upp er staðið þá snýst þetta allt um ykkur en ekki tannlæknastofurnar eða umboðsmenn þeirra. Þið þurfið að standa og falla með ykkar ákvörðunum og vali á stofu, þannig að ég hvet ykkur til þess að vanda vel til þess verkefnis."  (Hjalti Garðarsson 21.11.21)

Í því sambandi ver mjög mikilvægt að kynna sér skilmála og ábyrgðir þegar farið er til tannlækna erlendis.  Hér á þessari síðu eru okkar skilmálar.

Hafa samband

Við ráðleggum þér að bera saman skilmála og ábyrgðir:

Vinsamlega lesa ábyrgðarskilmálana rækilega.  Mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim og kynna sér vel.

Ábyrgð:

Meðferð                                                                                                         Ábyrgð

 

Krónur / brú / fasettur (ekki tímabundnar)                                               5 ár

Postulínsinnlegg, innlegg / álag (Ekki tímabundið)                                  5 ár

Implantar (aðeins á vöru; implantskrúfu og stuðningur)                      10 ár

Tannpartar, fastir gómar, smellukerfi (Ekki tímabundið)                        3 ár

All-on-4 tanngervi ()                                                                                       1 ár

Tanngervi (ekki tímabundnar)                                                                      1 ár

Fyllingar, samsettar fyllingar (ekki tímabundnar)

 

Ábyrgðin gildir á ábyrgðartímabilinu þegar árleg rannsókn er framkvæmd eigi síðar en 365. degi frá því að meðferð er lokið og á hverju ári * á ábyrgðartímabilinu. Helst af tannlækni þínum / sérfræðingi hjá Íslenska Klíníkin Búdapest.

Ársskoðun skal samþykkjast af Íslenska Klínikin Búdapest.

 

Sérstakar athugasemdir;

 

 • Ábyrgð á krónum og brúm nær ekki til tanna sem brúin / krónan byggir á. Til dæmis ef þær hafa verið rótarfylltar, festar með fyllingarefni eða það þarf að slípa þær til. Viðskiptavinur verður að vera meðvitaður um að líkur eru á (á bilinu 10-15%) að tönn undir krónu / brú / innleggi gæti þurft að rótarfylla að meðferð lokinni eða í framtíðinni. Þetta fellur ekki undir ábyrgðina.

 • Ábyrgðin nær til þess ef tennur í gervitanngarði losna, auk taps og brota á föstum gervitanngarði. Þetta á við, þar sem árlegt eftirlit hefur verið framkvæmt og engin frávik eru frá ábyrgðarskilyrðunum.

 • Íslenska Klíníkin Búdapest veitir ekki ábyrgð á tímabundnum gervitönnum / meðferðum (fyllingar, gervitennur, krónur, brýr)

 • Ábyrgðin nær ekki til endurkomu. Endurbætur er eðlilegur hluti af því að hafa tanngervi og búist er við að þær verði gerðar reglulega vegna breytinga á kjálka / munnholi.

 • Ábyrgð er alltaf ákvörðuð eftir skoðun tannlæknis hjá Íslenska Klíníkin Búdapest eða Tannlæknastofu Kópavogs, sem mun senda niðurstöður sínar til Íslenska Klíníkin Búdapest.

 • Ábyrgð á stoðtækjavinnu felur ekki í sér huglægt sjónarmið viðskiptavinar um ánægju/fegurð. Viðskiptavinurinn hefur gefið samþykki sitt áður en fast / varanlegt stoðtæki hefur verið sett upp, til dæmis; lögun, litur, útlit og hefur tilkynnt tannlækninum fyrirfram um breytingar sem óskað er eftir. Komi til óánægju með stoðtækjastarf af þessum toga eftir á að hyggja; mun kostnaður vegna breytinga eða nýrrar vinnu sem óskað er eftir, tilheyra viðskiptavini.

 • Ef um tannholdssjúkdóma er að ræða, verður viðskiptavinur sjálfur að tryggja fullnægjandi munnhirðu og nauðsynlega hreinsun / eftirlit hjá sínum tannlækni, auk þess árlega skoðun hjá Íslenska Klíníkin Búdapest. Viðskiptavinur er meðvitaður um nauðsyn þess að fara í tannhreinsum á 6 mánaða fresti þegar hann er með tannholdssjúkdóma.

 • Ábyrgð vegna sykursýki; rannsóknir hafa sýnt fram á veik tengsl milli beina og implant ígræðslu hjá sykursjúkum. Stofan gerir prófanir á blóðsykri fyrir hvert innlegg ígræðslunnar. Ef niðurstaðan er yfir 10 mmól / l mun Íslenska Klíníkin Búdapest hafna meðferð. Ef niðurstaðan er undir 10 mmól / l getur Íslenska Klíníkin Búdapest framkvæmt innsetningu ígræðslu að ósk sjúklingsins en Íslenska Klíníkin Búdapest ber ekki ábyrgð.

 • Fyrsta árlega eftirlitið verður að fara fram í Íslensku Klínikin Búdapest.

 

Ef einhver vandamál koma upp eftir tannmeðferð **, verður viðskiptavinur að tilkynna það strax til Íslenska Klíníkin Búdapest þar sem meðferðin er gerð, í síma (+47) 9413 4642 á venjulegum opnunartíma. Ef um einhver ábyrgðartilvik er að ræða, verður að hafa samband við Íslenska Klíníkin Búdapest eins fljótt og auðið er í síma (+47) 9413 4642. Að öðrum kosti, með því að hafa samband með tölvupósti á island@islenskaklinikin.eu þar sem núverandi vandamáli er lýst nákvæmlega og helst með mynd ef hægt er. Íslenska Klíkin Búdapest mun hafa samband við viðkomandi sama dag, eða næsta venjulega virkan dag.

 

Ef viðskiptavinur hefur vanrækt munnhirðu. Þetta er skoðað af læknum okkar hvort munnhirða sé nægjanleg, eftir skoðun hjá sérfræðingi / tannlækni.

* Tannlæknir / Sérfræðingur getur ráðlagt / mælt með athugun nokkrum sinnum á ári þar sem sérstök ástæða er fyrir því, til dæmis ef um tannholdssjúkdóm er að ræða þá þarf eftirfylgni og hreinsun að gerast oftar til að halda  nauðsynlegri og góðri munnhirðu og langlífi vara. Mælt er með viðbótarathugunum til viðbótar við árlega skoðun. Viðbótar skoðanir geta  farið fram hjá TK, en aðeins að beiðni Íslenska Klíníkin Búdapest er krafist að leggja fram rétt skjöl þess efnis, ef um ábyrgð er að ræða.

 

** Íslenska Klíníkin Búdapest ráðgjafar eru alltaf hér fyrir þig, það er miklu betra að þú hafir samband við okkur oftar en að þú bíðir og ástandið gætir versnað. Hafðu í huga að ef þú bíður of lengi eða leynir upplýsingum getur ábyrgðin fallið niður. Í öllum aðstæðum þar sem þú ert ekki viss skaltu hafa samband við okkur strax.

Ábyrgðin gildir EKKI:

 • Ef viðskiptavinur fylgir ekki ofangreindu varðandi árlegt eftirlit.

 • Ef viðskiptavinur hefur ekki farið að fyrirmælum tannlæknisins, til dæmis;

 • Tennur og munnhol eru ekki varin eftir meðferðina, samkvæmt fyrirmælum tannlæknis.

 • Hreinsun meðhöndlunarsvæðisins (ígræðsla, gervitennur, gervitennur að hluta, krónur, brýr og svo framvegis) er ekki í samræmi við leiðbeiningar tannlæknis.

 • Ef viðskiptavinur kemur ekki í ársskoðun í samræmi við leiðbeiningar tannlæknis, eða fer í eftirlit nokkrum sinnum á ári þegar mælt er með því.

 • Ef viðskiptavinur reykir tökum við ekki ábyrgð á innsetningu tannígræðslna og ábyrgð fellur niður vegna tannaskipta sem er fest við ígræðsluna.

 • Ef viðskiptavinur fylgir ekki ráðleggingum tannlæknis um fjölda daga í Búdapest; til dæmis;

 • Ef viðskiptavinur gengur gegn tilmælum tannlæknis og yfirgefur klinikuna áður en síðustu aðlögun og nauðsynleg aðlögun hefur verið gerð (jafnvel þó að implantið sé komið í).

 • Ef tannlæknirinn ráðleggur til dæmis 5 virka daga ættir þú til dæmis að koma á sunnudegi og ferðast aftur heim næsta laugardag.

 • Ef tannhold eða kjálkabein er veikt. Þetta er metið af læknum okkar skoðun og  með því að bera það saman fyrri myndir, CT / X-rays.

 • Ef líkamsþyngd viðskiptavinar eykst eða minnkar verulega á skömmum tíma ( eitt ár ) og á ábyrgðartímabilinu (Líkamsþyngd hefur breyst um 20 prósent þegar meðferð er lokið).

 • Í þeim tilvikum þar sem viðskiptavinur hefur greinst með eftirfarandi sjúkdóma sem krefjast meðferðar og eru ómeðhöndlaðir, ekki uppgötvaðir eða koma fram meðan á meðferð stendur; Þetta á við um sykursýki og beinþynningu. Ábyrgð fellur einnig niður ef krabbameinslyfjameðferð eða geislameðferð er gerð meðan á meðferð stendur eða eftir hana á ábyrgðartímabilinu.

 • Ef annar tannlæknir (sem ekki er samþykktur af Íslenska Klíníkin Búdapest) hefur framkvæmt leiðréttingar eða aðrar tannlækningar vegna tannmeðferðar sem hefur verið gerð hjá Íslenska Klíníkin Búdapest og sem ekki er samþykkt fyrirfram af Íslenska Klíníkin Búdapest. Í slíkum tilvikum fellur ábyrgðin niður.

 • Íslenska Klíníkin Búdapest ber ekki ábyrgð á ófyrirséðum rótarafyllingum sem geta komið fram eftir að tönn / tennur eru tilbúnar fyrir krónu og / eða brú. Í einstaka tilfellum geta komið fram skemmdir eftir að tennur eru búnar undir krónu / brú. Þetta er venjulega meðhöndlað með rótarfyllingu á viðkomandi tönn. Íslenska Klíníkin Búdapest ber ekki ábyrgð á neinum vandamálum sem ekki sáust á röntgenmyndum sjúklings fyrir/við meðferð. Þetta á einnig við vandamál sem tannlæknir gat ekki sagt fyrir um eða gert grein fyrir í tengslum við meðferð hjá Íslenska Klíníkin Búdapest.

* Tannlæknir / Sérfræðingur getur ráðlagt / mælt með athugun nokkrum sinnum á ári þar sem sérstök ástæða er fyrir því, til dæmis ef um tannholdssjúkdóm er að ræða þá þarf eftirfylgni og hreinsun að gerast oftar til að halda  nauðsynlegri og góðri munnhirðu og langlífi vara. Mælt er með viðbótarathugunum til viðbótar við árlega skoðun. Viðbótar skoðanir geta  farið fram hjá TK, en aðeins að beiðni Íslenska Klíníkin Búdapest er krafist að leggja fram rétt skjöl þess efnis, ef um ábyrgð er að ræða.

 

** Íslenska Klíníkin Búdapest ráðgjafar eru alltaf hér fyrir þig, það er miklu betra að þú hafir samband við okkur oftar en að þú bíðir og ástandið gætir versnað. Hafðu í huga að ef þú bíður of lengi eða leynir upplýsingum getur ábyrgðin fallið niður. Í öllum aðstæðum þar sem þú ert ekki viss skaltu hafa samband við okkur strax.

Ábyrgðarferli

Ábyrgðaraðferðir;

 • Um leið og eitthvað gerist ætti viðskiptavinur að hafa tafarlaust samband við ráðgjafa Íslensku Klíníkarinnar Búdapest  til að fá nauðsynlegar upplýsingar varðandi atburðinn. Viðskiptavinurinn verður að bíða eftir staðfestingu og leiðbeiningum frá ráðgjafanum til frekari meðferðar.

 • Ef viðskiptavinurinn óskar eftir því að fara til tannlæknis á staðnum mun Íslenska Klíníkin Búdapest greiða allt að 150 EUR, -. Kvittun með dagbók / skjölum er send til Íslenska Klíníkin Búdapest með tölvupósti island@islenskaklinikin.eu. Viðgerð ætti að fara fram innan eins mánaðar frá því að ákvörðun var tekin hjá Íslensku Klíníkinni Búdapest.

 • Ef viðskiptavinurinn er beðinn um að snúa aftur til Búdapest mun ráðgjafinn veita nauðsynlegar upplýsingar eins og fjölda virkra daga sem þarf að verja til meðferðar og hvenær ferðalög geta átt sér stað. Viðskiptavinurinn pantar síðan ferðalög / miða sjálfur og þá þarf að senda/koma með kvittunina til klinikarinnar. Allar endurgreiðslur á ferðum og hótel verða ákvörðuð að lokinni skoðun af meðhöndluðum sérfræðingi sem segir til um ábyrgðina. Ef ábyrgð á við endurgreiðir Íslenska Klíníkin Búdapest ferðakostnað allt að 200 EUR, -.

 • Tekjutap fellur ekki undir ábyrgðina. Matur / drykkur fellur ekki undir ábyrgðina. Kostnaður vegna ferðafélaga fellur ekki undir ábyrgðina.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page